عاشقانه

حواست هست

امروز می شود یک سال

دوستم داری هنوز؟

کسی چه می داند...

 

(میم)

 

پ.ن: مرض عجیبی است این خاطره را به خاطره چسباندن. تلخی لذتبخشی دارد انگار در مایه های دارک چاکلت. فقط خواستم بگویم یک سال می گذرد از آن روزی که تو رفتی و من ماندم. میبینی؟ هنوز منتظرم، هنوز امیدوار!

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
چه فرقی میکنه؟......

بعد از گذشت این همه سال هنوز هوای عاشقی داشتن ! چه خوب چه خوب که مینویسی نه مثل دورترها ..چه خوب که هیچ فیلتری ندارد هنوز نوشته هایت .جایی نوشته بودی مینویسی تا در ارشیو بماند به یادگار برایت .راستی اگر اون روز بیاد و اون ادمه پیداش بشه اونی که قراره همیشه بمونه و نره .بر نمیگردی به ارشیوت تا بعضی از دانوشته هات رو پاک کنی؟ مثل همین عاشقانه ای که نوشتی.شاید اون ادمی که میاد اونی نباشه که تو منتظرشی. نمیخوای بخشی از حالو هوای گذشتت رو سانسور کنی؟ جوابت رو همین جا بنویس دوست دارم بدونم چون به صداقتت هنوز کمی ایمان دارم.میام سر میزنم تا جواب بگیرم .فقط نگو که ادرس بلاگت رو قرار نیست بهش بدی