آی عشق، آی عشق 

                          چهره آبی ات پیدا نیست ...

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
ایلیا

بهنره بگی : آی عشق آی عشق من چشمام رو بستم تا جز اون چيزی که ميخوام چيز ديگه ای رو نبينم ! تو برای صبرت و برای عشقی که گذاشتی طلبکاری ! طلبکار !!!!!