بدون شرح

 

من گند می زنم

              پس هستم...

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ر.م

عزيزم بهت پيشنهاد ميکنم که زياد بامن نگردی چون اين از خصوصيات بارز منه در ضمن ديگه داری عصبانيم ميکنی