زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

شير خدا و رستم دستانم آرزوست

دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتند يافت می نشود جسته ايم ما

گفت: ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
ماهی دودی

اگه تونستي به بلاگ منم يه سري بزن.اين روزا ماهي دودي مرغوب كم پيدا ميشه