این روزها نمی دانم کجا هستم. حتی نمی دانم حالم چطور است. شاید خوب باشم شاید بد. کسی چه می داند؟ این روزها فقط می گذرد. خوب یا بدش را نمیدانم. این روزها انگار تمام دنیا به این دو واژه ختم می شود: خوب ، بد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

پ .ن: این روزها حتی نوشتنم هم نمی آید. درست مثل تو که نمی آیی، که نیستی...

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید