گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

سلام

الان شرکتم. دور از چشم رييس دارم مينويسم.

فعلا تلفن خونه قطعه.

نمی دونم کی ميتونم ان لاين شم.


فعلا

میم