گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

دوم مهر ماه

آخ چقده دوست دارم بيشتر از يه عالمه 

کافه کوپه

کوچه البرز

و ...

********

هيچ کامنتی ندارم فقط خدا رو شکر که به خير گذشت.

 


میم