گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

عشق شوری در نهاد ما نهاد                              جان ما در بوته سودا نهاد

گفتگویی در زبان ما فکند                      جستجویی در درون ما نهاد

داستان دلبران آغاز کرد            آرزویی در دل شیدا نهاد

قصه خوبان به نوعی بازگفت   آتشی در پیر و در برنا نهاد

عقل مجنون در کف لیلا سپرد           جان وامق بر لب عذرا نهاد

بهر آشوب دل سودائیان                   خال فتنه بر رخ زیبا نهاد

از پی برگ و نوای بلبلان                      رنگ و بویی بر گل رعنا نهاد

فتنه ای انگیخت شوری در فکن                           در سرا و شهر ما چون پا نهاد

 

 

 


میم