گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

میدونی؟ دلم یه عروسک سیاه می خواد با موهای فرفری وز که گوشواره های حلقه ای بزرگ داشته باشه و گردنش با یه فنر به تنش وصل باشه که با کوچکترین حرکتی هی سرشو تکون بده، تکون بده، تکون بده.... عین همونی که عمو چنگیز اینا وقتی من کوچیک بودم بالای یخچالشون داشتن. من عاشقش بودم. تا میرسیدیم خونشون می رفتم باهاش بازی میکردم. کسی چه میدونه، شاید فقط به عشق اون عروسک سیاهه می رفتم خونشون. نمیدونم چی شد یه دفه نوستالژی زدمو دلم اون عروسکرو خواست.

 

یکی نیست بگه تو این هیر و ویر که کلی چیز باید بخوای و کلی چیزای مهمتر هست، عروسک سیاه مو فرفری دیگه چه صیغه ایه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

 

 

                                      ----------------------------------

                                        کار نیکو کردن از پر کردن است

                                             www.p-o-v.blogspot.com                                                         


میم