گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

اول از همه:

دريا جونم، يه عالمه تبرييييييييييييييييييک.

خيلی خوشحالم که بالاخره تلاشهات نتيجه داد. اميدوارم تو راه جديد زندگيت موفق و صا ايران باشی خانم خ ب ر ن ...

دلم ميخواد اون بالا ها ببينمت. خيلی بالا...

**************

من بوی پرواز را

از بال پرنده ای استشمام ميکنم

که در قفس است،

آی ... پرنده ای که

بر فراز سرم

از آسمان نيلی ميگذری

تو پرواز را

عادت کرده ای و فراموش...

با من

لحظه ای

تا اين قفس بيا...

فقط لحظه ای

فقط لحظه ای.

***************

شيطان زاده اصرار آدمی بر نابودی اوست.

***************

از شنبه ها بدم مياد

خيلييييييييييييييييييييی

**************

دلم يه روز بی دغدغه ميخواد.

 

 


میم