گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

ميگمااااااااا

يه سوسک سياه دوست داشتنی تره

يا يه خر مگس

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

************

يادگار من است اين درخت

       که خستگی تبرت را ميگيرد

               عميق بزن.

*************

يه روز که نميدونی واقعيته يا رويا

يه حسی که بهت هيچی نميگه

و تو انگار يه جايی بين زمين و آسمون معلقی

گنگ و مبهم

ميدونی که مجازيه

ولی بازم دوسش داری

دوسش داری.

***************

برگ

هنوز نرفته

درخت لاغر شد.

دل گياه

چه زود تنگ ميشود.

***************

بعضی وقتا آرزو ميکنم که ای کاش توی ذهن هم يه سيستم ctrl+c وجود داشت.اونوقت هر چی تو ذهنمون بود ميتونست ناب بريزه بيرون. بدون هيچ سوءتفاهم يا هر چيزه ديگه ای.

حييييييييييييييييييف

مثل خيلی چيزای ديگه

حيف...

**************

     ...

**************

    j'ai besoin d'un peu d'amour

**************

گرم ياد آوری يا نه

      من از يادت نمی کاهم

            تو را من چشم در راهم

*************

ف

ر

د

ا ...

*************

ميم!!!؟؟؟


میم