گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

چون نميدونم امروز چه رنگيم با مشکی مينويسم.

از افسانه عزيزم بی نهايت ممنونم ........بالاخره يکی پيدا شد ما رو تحويل بگيره.........

چقدر امروز هوا گرفته........بيچاره آسمون،چه طاقتی داره........خوش به حالش ،کاش منم مثل اون بودم.

 

فعلا


میم