گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

يه روز خيلی عالی زير برف تو گلاب دره.تصورشم نميکردم يه روز تو زندگيم بتونم همچين صحنه های بکری از طبيعت رو ببينم. دريا جونم مرسی برای برنامه ريزی.مثل هميشه حرف نداشت.

**************

يه اتفاق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اتفاق تنها کلمه ايه که معناش رو خودشه.نياز به سفسته نداره.

همينو گفتی ديگه، هان؟

*************

اگه اينترنت گرفتم و الان دارم مينويسم فقط بخاطر توئه،شک نداشته باش. وقتی اون قول و ازم گرفتی خيلی چيزا به ذهنم اومد، خوب،بد.......ولی به خودم قول دادم که قضاوت نکنم. نه راجع به تو که راجع به هيچ کس ديگه. ولی خودت ميدونی که چقدر دوست دارم. شايدم ندونی. شايد گاهی به اين موضوع شک کنی ولی من هميشه دوست داشتم.يعنی ميدونی چيه ،ديگه جزئی از وجود من شدی اصلا خود خودمی. اگه بعضی موقع ها حرفی می زنم که ناراحتت ميکنه واقعا عمدی نيست.مهم اينه که زندگی تو برای من مهمه مثل زندگی خودم. اگه اتفاق خوبی برات بيفته از ذوق ميميرم خودت هم اينو خوب ميدونيو بالعکس. ولی حرف امروزت........

نممممممممممممممممممی دونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم ولی من برام مهمه که تو دوسم داشته باشی. واقعا مهمه. شايد اينو هيچوقت بهت نگفته بودم ولی مهمه .تو عزيز ترين آدم زندگی منی ومن می خوام که.........

به هر حال من دوستت دارم تا زمانی که توان نفس کشيدن داشته باشم.اميدوارم تنها چيزی که ميتونم بهت بدم رو قبول کنی.

ژو تم، خيلی.


میم