گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


Le baiser qui fait mal

همین روزها

یکی از همین روزها

فراموشت می کنم

فقط فرصت بده

با تنهایی ام کنار بیایم

فرصت بده...

(میم)

 

 


میم